Belangrijke sproeikennis als overzicht
 

Toepassingsprincipes voor spuitapparatuur

 

Hoogste toepassingstemperatuur (vloeistoftemperatuur):

Kunststof apparaten 30°C resp. 40°C
Apparaten met metalen reservoirs 50°C

Niet geschikt voor ontvlambare vloeistoffen


Viscositeit (taaiheid) van vloeistoffen:

Ongeveer tot de 1,5 voudige viscositeit van water. Indien grovere druppels en een kleinere spuithoek van de sproeier acceptabel zijn, kan de viscositeit ook duidelijk hoger liggen.

 

Veiligheidsaanwijzing:

Het gebruik van niet-geschikte middelen kan tot gevaarlijk letsel en milieuschade leiden. Neem beslist de voorschriften onder "Toepassing" in de gebruiksaanwijzing en de voorschriften van de fabrikanten van de middelen in acht.