Informatie betreffende SVHC-substanties

Conform het Europeese Chemicaliën verdrag (1907/2006 REACH) artikel 33, moet iedereen die deel uitmaakt van de leveringreeks, informatie over de bevattende SVHC stof in zijn producten aangeven , als deze stof in een concentratie van meer dan 0,1 massa percentage aanwezig is. Dit 0,1 massa percentage is niet van toepassing op het totale product, alleen op ieder onderdeel waaruit het totale product bestaat. Bijvoorbeeld ook op iedere enkele schroef.

 

Aan de hand van onze wetenschap, is uitsluitend lood in de actuele openbare SVHC lijst  opgenomen stoffen die meer als 0,1 massa percentage in onze producten bevatten. Dit geldt ook voor alle stalen en rvs apparaten zoals apparaten die messing en aluminium onderdelen bevatten. Bijvoorbeeld messing sproeikoppen.

 

Om in de toekomst  het gebruik van loodachtige legeringen te beperken, zoals bijv. het onvangen van  goedkeuring voor bepaalde toepassingen, wordt dit niet eerder dan 2020 beantwoord.

 

Indien het lood alsnog goedgekeurd moet worden , is er een overgangsperiode tot en met het jaar 2024. We gaan ervan uit dat overeenkomstige uitzonderingen worden medegedeeld. Omdat een vervanging van de loodachtige legeringen, gezien de actuele stand van de techniek, alleen zeer beperkt mogelijk is.

 

wij volgen de verdere ontwikkeling van het verdrag  en zullen noodzakelijke standaard eisen in onze producten observeren.

 


voor eventuele vragen kunt u zich wenden aan onze klantendienst en adviseurs onder telefoonnummer: +49 (0) 71 41/272-0

 

uw MESTO-TEAM