Privacyverklaring

De exploitant van de website neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften.
De privacyverklaring is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door de exploitant van de website.
Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH
Ludwigsburger Str. 71
D-71691 Freiberg/N.

Telefoon + 49 (0) 7141 / 2 72 - 0
Fax + 49 (0) 7141 / 2 72 - 100

E-mail: info@mesto.de
Website: https://www.mesto.de
Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Ralf Stadelmann

Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u via het volgende e-mailadres bereiken:

datenschutz@mesto.de


Toegangsgegevens

De exploitant van de website resp. de paginaprovider verzamelt gegevens over toegangen tot de site en slaat deze op als “serverlogbestanden”. De volgende gegevens worden vastgelegd:
•    Referrer
•    Datum en tijd waarop de pagina is opgeroepen
•    Opgeroepen pagina
•    Welslagen dan wel fout bij het laden
•    IP-adres volledig
•    IP-adres ingekort
•    Gebruikte browser, versie van de browser
•    Gebruikt besturingssysteem, versie van het besturingssysteem
•    Hoeveelheid overgedragen gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor statistische analyses en om de website te verbeteren. De exploitant van de website behoudt zich echter het recht voor de serverlogbestanden later alsnog te controleren, als er concrete aanwijzingen bestaan die wijzen op wederrechtelijk gebruik.
De inkorting vindt na 7 dagen plaats, alle verdere verzamelde gegevens van het serverlogbestand worden na 90 dagen automatisch gewist.


Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Door het gebruik van cookies wordt de gebruikersvriendelijkheid en veiligheid van deze website verbeterd.
Gangbare browsers bieden de insteloptie om cookies niet toe te staan. Aanwijzing: Het is niet gegarandeerd dat u onbeperkt toegang tot alle functies van deze website kunt krijgen, wanneer u het gebruik van cookies zo instelt.
Er worden de volgende soorten cookies gebruikt:
•    Permanente cookies
•    Cookies van derden

De cookies worden geanonimiseerd gebruikt, in de cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen.
Omgang met persoonsgegevens
De exploitant van de website zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en doorgeven, als dit binnen het kader van de wet is toegestaan of als u instemt met het verzamelen van uw gegevens.
Als persoonsgegevens wordt alle informatie beschouwd die tot doel heeft de identiteit van u als persoon vast te stellen en die tot u kan worden herleid – dus bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.


Omgang met contactgegevens

Als u via de aangeboden contactmogelijkheden contact opneemt met de exploitant van de website, worden de door u opgegeven gegevens opgeslagen, zodat deze kunnen worden gebruikt om uw aanvraag in behandeling te nemen en te beantwoorden. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven.
De door u verstuurde gegevens worden meteen gewist als de toestemming wordt ingetrokken.


Rechten van de betrokkenen

U hebt de volgende rechten:

· het recht van inzage overeenkomstig artikel 15 van de AVG,
· het recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 van de AVG,
· het recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17 van de AVG,
· het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 van de AVG,
· het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 van de AVG,
· das recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21 van de AVG,
· het recht een verleende toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Verder hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit LfDI Baden-Württemberg:
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg [toezichthouder voor gegevensbescherming en de vrijheid van informatie in de deelstaat Baden-Württemberg]
Königstrasse 10 a
D-70173 Stuttgart
Tel.: + 49 (0) 711/615541-0
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de